ReadyPlanet.com


ด่วน .. รับสมัครงาน หลายอัตรา


บริษัท เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด มีความประสงค์ รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา  โดยมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้  

1.  ช่างกลึง จำนวน 10  อัตร

-จบการศึกษาระดับ  ปวช.ปวส.  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1- 2 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-อายุตั้งแต่  20 ปี ขึ้นไป

2.  ช่าง TECHNICIAN  จำนวน  20  อัตรา

-จบการศึกษาระดับ  ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล,อุตสาหกรรม และที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1- 2 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  ช่างเขียนแบบ จำนวน 10  อัตรา

-จบการศึกษาระดับ  ปวช.ปวส.  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1- 2 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-อายุตั้งแต่  20 ปี ขึ้นไป

     ทุกตำแหน่งกรณีไม่มีประสบการณ์ขอเน้นความขยัน,ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานติดต่อที่บริษัท เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด เลขที่15  ถนนบ้านพลง  ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21150  โทรศัพท์  ( 038 ) 692294-5  ต่อ 12  

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ปรีดา พ. :: วันที่ลงประกาศ 2016-08-22 14:00:48


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3395850)

 หมายเหตุ   มีสวัสดิการเบื่้องต้น ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสุขภาพประจำปี 

2. ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน

3. กรณีพนักงานมีบุตรหรือเจ็บป่วย จัดกระเช้าของขวัญ

4. เงินช่วยเหลือในการฌาปนกิจ กรณีบิดา-มารดา สามี-ภรรยา บุตรของพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเงินช่วยเหลือ

5. โบนัส  บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้พนักงาน  2-4  เดือน

6. ชุดฟอร์มพนักงาน

7. อุปกรณ์ PPE ได้แก่ หมวก แว่นตา รองเท้า

8. ค่าทำงานในต่างจังหวัด ที่ต้องค้างคืน (เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด )

9.. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดือนละ 500.- บาท (ในกรณีที่ทำงานไม่ถึง 20 วันต่อเดือน จะไม่ได้รับเบี้ยจูงใจ)

10. กองทุนออมทรัพย์เพื่อพนักงานหรือกองทุนสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. 2551 (การดำเนินงานคล้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีการออมทรัพย์ โดยการซื้อหุ้น  จ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผลหรือดอกเบี้ย และให้กู้ยืมเงินแก่พนักงาน)

11. กิจกรรมสันทนาการพร้อมจัดเลี้ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. ค่าเบีี้ยขยันกรณีไม่หยุดงาน (ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย) 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรีดา พ. วันที่ตอบ 2016-08-22 14:17:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล