ReadyPlanet.com


รับสมัครงาน (ด่วน)


  บริษัท เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด มีความประสงค์ รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา 

1.ช่างกลึง 10  อัตตรา 

2. ช่างเชื่อม 5 อัตตรา

 โดยมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 

-  จบการศึกษาระดับ  ปวช.ปวส.  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-  กรณีมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1- 2 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  อายุตั้งแต่  20 ปี ขึ้นไป

-  ไม่มีประสบการณ์ขอเน้นความขยัน,ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานติดต่อที่บริษัท เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 15  ถนนบ้านพลง  ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21150  โทรศัพท์  ( 038 ) 692294 หรือกรอกข้อมูลสมัคร Job Opportunitied  บริษัท เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด มีนโยบายให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส่วนเพิ่มดังนี้

1.ตรวจสุขภาพประจำปี เดือน กันยายน   (เข้ามาตรวจที่สำนักงาน)

2.ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน

3.กรณีพนักงานมีบุตรหรือเจ็บป่วย จัดกระเช้าของขวัญมูลค่าไม่เกิน 1,000.- บาท

4.เงินช่วยเหลือในการฌาปนกิจ กรณีพนักงานเสียชีวิต 3 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน  50,000.-  บาท/กรณีบิดา-มารดา สามี-ภรรยา บุตรของพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเงินช่วยเหลือ 5,000.-  บาท

5.โบนัส (ถ้ามี) ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้พนักงาน  2-4  เดือน

6.ค่าน้ำมันในกรณีพนักงานที่ส่งไปเป็น Manpower Supply ขับรถจักรยานยนต์มาทำงาน วันละ 50.-  บาท

7.ชุดฟอร์มพนักงาน  จำนวน   5 ชุด /  ปี

8.อุปกรณ์ PPE ได้แก่ หมวก แว่นตา รองเท้า 

9.ค่าทำงานในต่างจังหวัด ที่ต้องค้างคืน (เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด )

10.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดือนละ 500.- บาท (ในกรณีที่ทำงานไม่ถึง 20 วันต่อเดือน จะไม่ได้รับเบี้ยจูงใจ)

11.เบี้ยขยันกรณีไม่หยุดงาน (ยกเว้นลาพักร้อน) เดือนละ 2,000 บาท

12.กิจกรรมสันทนาการพร้อมจัดเลี้ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ผู้ตั้งกระทู้ ปรีดา พ. :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-27 10:11:08


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล