ReadyPlanet.com


ประกาศหยุดประเพณี


 ประกาศ

เรื่อง   กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562

บริษัท  เอส.ที. เมนเทนแนนซ์  แอนด์  คอนสทรัคชั่น จำกัด  ได้กำหนดวันหยุดตามประเพณีนิยม ปีละ  13 วัน  และถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ จะหยุดชดเชยให้ในวันถัดไปโดยพนักงานจะได้หยุดโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ ดังนี้

1.             วันขึ้นปีใหม่                                                 วันอังคารที่ 01 มกราคม 2562

2.             วันมาฆบูชา                                                  วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

3.             วันสงกรานต์                                                วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

4.             วันสงกรานต์                                                วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

5.       วันสงกรานต์                                                วันชดเชยอังคารที่ 16 เมษายน 2562

6.             วันแรงงานแห่งชาติ                                   วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 2562

7.             วันวิสาขบูชา                                                วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 

8.             วันอาสาฬหบูชา                                          วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

9.          วันเฉลิมฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               วันชดเชยจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

10.      วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินี             วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

11.      วันคล้ายวันสวรรคต ร.9                            วันชดเชยจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

12.      วันปิยะมหาราช                                           วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

 

13.      วันสิ้นปี                                                         วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 

(นายทวีป  ศรีบัว)

 

                                                                                                กรรมการผู้จัดการผู้ตั้งกระทู้ ปรีดา พ. :: วันที่ลงประกาศ 2019-05-06 14:26:45


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล